Zostań Terapeutą Certyfikowanym

Program Edukacyjny MDT to kompleksowy system szkolenia podyplomowego, który ma za zadanie przygotować kandydata do Egzaminu Uwierzytelniającego – podstawowego poziomu kompetencji MDT.

Wymogi

  • Ukończenie części A, B, C oraz D kursu podstawowego
  • Prawo wykonywania zawodu lekarza lub fizjoterapeuty

W związku z coraz większym zainteresowaniem dotyczącym terapeutów wykwalifikowanych w zakresie MDT, zalecane jest zdanie Egzaminu Uwierzytelniającego. Egzamin składa się z kilku części, mających na celu ocenę wiedzy i umiejętności klinicznych terapeuty, zdobytych w trakcie Certyfikowanych Kursów Międzynarodowego Instytutu McKenzie’go.

Czemu służy Egzamin Uwierzytelniający (MICE)?

  • Identyfikacji specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje w zakresie Metody McKenzie’go.
  • Standaryzacji w zakresie posługiwania się Metodą McKenzie’go.
  • Zapewnieniu poziomu edukacyjnego, który jest zgodny z wymogami Międzynarodowego Instytutu McKenzie’go
  • Utworzeniu bazy specjalistów, do których można kierować pacjentów.
  • Stworzeniu listy specjalistów, którzy mogą działać na rzecz rozwoju badań naukowych.

Jakie korzyści płyną z bycia Terapeutą Certyfikowanym?

KORZYŚĆ 1

Kierowanie pacjentów

Lista terapeutów Instytutu McKenzie’go. Każdego roku siedziba główna Instytutu otrzymuje informacje, płynące z całego świata, o zwiększonym popycie na usługi świadczone przez Terapeutów Certyfikowanych MDT. Dane osób, które pomyślnie zdały Egzamin Uwierzytelniający stając się Terapeutami Certyfikowanymi, umieszczane są w bazie, na stronie internetowej Instytutu. Umożliwia to kierowanie potencjalnych pacjentów do tych klinicystów i gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług.

KORZYŚĆ 2

Rozpoznawalność

Twoje  kompetencje i umiejętności w zakresie stosowania MDT staną się rozpoznawalne wśród współpracowników, instruktorów, społeczeństwa, specjalistów kierujących pacjentów, przedsiębiorców oraz firm ubezpieczeniowych.

KORZYŚĆ 3

Rozwój naukowy

Jako Terapeuta Certyfikowany, możesz zostać członkiem zespołów prowadzących badania naukowe.

Dalsze kształcenie

Ukończenie szkolenia podstawowego wraz z uzyskaniem tytułu Terapeuty Certyfikowanego Międzynarodowego Instytutu McKenzie’go, umożliwia kontynuację edukacji i uzyskanie Dyplomu w zakresie Mechanicznego Diagnozowania i Terapii (Dip. MDT). Program Dyplomowy składa się z części teoretycznej i praktycznej, zakończonych egzaminem.

Uczestnictwo w Programie Dyplomowym i zdanie Egzaminu Dyplomowego, pozwala uzyskać najwyższe kompetencje w zakresie stosowania Mechanicznego Diagnozowana i Terapii®, czyli Metody McKenzie’go® oraz daje możliwość posługiwania się uznanym na całym świecie tytułem Terapeuty Dyplomowanego Międzynarodowego Instytutu McKenziego (Dip. MDT).