Badania naukowe i baza wiedzy

Istnieje wiele źródeł wiedzy, dostępnych dla członków Międzynarodowego Instytutu McKenziego. Sprawdź poniżej:

Wybierz kategorię

MDT World Press

mdt world press

MDT World Press, nasz kwartalnik ukazujący się online, stanowi źródło współpracy i szkolenia nowych autorów chcących publikować doniesienia naukowe w zakresie doniesień klinicznych, biznesu i publicystyki. Działania są wymierzony w uświadamianie opinii publicznej, dzielenie się doświadczeniami klinicznymi, oraz w kierunku wzajemnego uczenia się od społeczności międzynarodowej, składającej się z wykładowców, specjalistów oraz studentów zainteresowanych dalszym rozwojem Metody McKenziego® czyli Mechanicznego Diagnozowania i Terapii® (MDT).

Zobacz artykuły w World Press

Baza wiedzy o MDT

Instytut McKenziego prowadzi bazę, w której streszczone są wyniki doniesień naukowych dotyczące MDT. Zbiór ten jest aktualizowany na bieżąco co 6 miesięcy, a dodawane do listy badania są dodatkowo wyróżnione. Uzyskaj dostęp do bazy wiedzy tutaj.

Zobacz bazę wiedzy o MDT

The Journal of Manual and Manipulative Therapy (JMMT)

JMMT Research and Resources FrontCover

JMMT stanowi oficjalny periodyk naukowy Międzynarodowego Instytutu McKenziego oraz Fili przypisanych do Instytutu. Jest to Międzynarodowe recenzowane czasopismo, w którym umieszcza się artykuły oryginalne, opisy przypadków oraz recenzje i streszczenia dotyczące literatury związanej z MDT. Czasopismo ma na celu poszerzyć wiedzę na temat terapii manualnej, badań klinicznych, praktyki zawodowej oraz kształcenia ustawicznego. W dodatku każdy numer posiada wstępny artykuł skierowany od redakcji, mediów, recenzji doniesień oraz streszczenie aktualnej literatury.

JMMTjest wydawany kwartalnie przez Many Publishing. Kwartalnik jest publikowany w Lutym/ Maju/ Sierpniu/ Listopadzie. W celu uzyskania większej ilości informacji na temat czasowpidma i informacji dla autorów wejdź na:  http://www.tandfonline.com/yjmt

Posiadając dostęp do czasopisma pozwala czytelnikowi uzyskać dostęp w dowolnym dla Siebie czasie do treści naukowych w wersji HTML lub PDF, które mogą być wydrukowane. Dodatkowo, dostęp do czasopisma umożliwia czytelnikowi wgląd w treści dostępne od 1993 roku. Możliwe jest równierz szybkie przeszukiwanie bazy artykułów udostępnionych w wersji online.

Karty badania

The official McKenzie Institute assessment forms for the Lumbar, Cervical and Thoracic spine and the Extremities are available for practitioners to download and use in their clinical practice. The use of the assessment forms is covered during the McKenzie Educational program however a document that provides instructions on how to complete the forms is available.

Prawa autorskie są ściśle przypisane do Międzynarodowego Instytutu McKenziego, a karty badania nie mogą zostać zmienione w jakiekolwiek sposób. Dopuszczalnym jest aby szpital itp. zamówił karty badania z własnym logo lub nazwą jednostki na górze karty badania oraz odpowiednimi przypisami upraszczającymi identyfikację pacjentów. Opcja ta jest dostępna dla wygody jednostek leczniczych; należy jednak pamiętać, że możliwość taka może być bardziej kosztowna niż zakup kart badania ze strony OPTP lub innych sprzedawców produktów należących do Spinal Publications Limited. Zalecamy zgranie pliku pdf na komputer i drukowanie bezpośrednio z własnego komputera, bez konieczności posiadania przyłącza internetowego. Jeżeli Państwa drukarka jest wyposażona w funkcję druku obustronnego tym lepiej. Można równierz wykonać kserokopię kart badań bez określonych limitów.

Karty badania

Bardzo mocno zachęcamy do pobrania wytycznych dostarczonych przez Dyrektora ds Edukacji Międzynarodowego Instytutu McKenziego, Richard Rosedale. Pobierz wytyczne dotyczące wypełniania kart badań (brak kończyny górnej i dolnej)