Edukacja

Program edukacyjny Instytutu McKenzie’go

Międzynarodowy Instytut McKenzie’go założono w 1982 roku. Celem utworzenia tej międzynarodowej organizacji było zapewnienie najwyższych standardów kształcenia, osobom które chcą uczestniczyć w szkoleniach z zakresu Metody McKenzie’go. Obecnie Metoda McKenzie’go jest rekomendowana jako postępowanie pierwszego wyboru, w przypadku osób cierpiących z powodu schorzeń narządu ruchu w ponad czterdziestu krajach na świecie, a sam Instytut wciąż zyskuje coraz większe uznanie na arenie międzynarodowej.

Informacje ogólne  

Kadrę szkoleniową Międzynarodowego Instytutu McKenzie’go tworzą światowej klasy eksperci, specjalizujący się w Metodzie McKenzie’go. Są Oni w pełni oddani zarówno Metodzie McKenzie’go, jak i idei zapewnienia najwyższej jakości kształcenia. Udzielają wsparcia uczestnikom szkoleń w trakcie procesu szkolenia, który może mieć kluczowy wpływ na ich dalsze życie osobiste i zawodowe .  

Struktura programu edukacyjnego:

Kursy

Podstawowy program kształcenia, oferowany na całym świecie, składa się z czterech części (Części A do D), które pozwalają uczestnikom opanować materiał poprzez wykłady, aktywny udział w ćwiczeniach i sesjach praktycznych oraz przez obserwację demonstracji badania i leczenia pacjentów. Części praktyczne pozwalają poznać i opanować techniki manualne wykorzystywane w Mechanicznym Diagnozowaniu i Terapii® podczas leczenia kręgosłupa i kończyn. W niektórych krajach możliwe jest uczestnictwo w pewnych częściach kursu w formie online.

Szkolenie należy rozpocząć od części A i zakończyć je na części D. Kursanci samodzielnie decydują o kolejności uczestnictniczenia w częściach B i C. W niektórych filiach możliwe jest uczestnictwo w Kursie Zaawansowanym z zakresu diagnostyki i leczenia schorzeń kończyn.

Kształcenie w ramach Metody McKenziego jest koordynowane przez Filie Krajowe, posiadające licencje Międzynarodowego Instytutu lub przez Siedzibę Główną mieszczącą się w Nowej Zelandii - w przypadku, gdy w danym kraju wspomniana filia nie została utworzona.

Egzamin Uwierzytelniający

Do Egzaminu Uwierzytelniającego może przystąpić osoba, która ukończyła Kurs Podstawowy. Zdanie egzaminu potwierdza zdobycie kompetencji w zakresie stosowania Metody McKenzie’go - Mechanicznego Diagnozowania i Terapii®. Warunkiem przystąpienia do Egzaminu Uwierzytelniającego jest ukończenie części A do D.

Dyplom Międzynarodowy MDT

Program Dyplomowy to najwyższy poziom kształcenia w zakresie MDT. Ukończenie Szkolenia Dyplomowego stawia terapeutę w elitarnym, miedzynarodowym gronie specjalistów MDT i świadczy o uzyskaniu najwyższych kompetencji w zakresie stosowania Mechanicznego Diagnozowania i Terapii schorzeń narządu ruchu.

Więcej informacji znajdziesz tutaj

Dodatkowe formy edukacji

Oprócz wymienionych szkoleń, każdego roku Instytut daje terapeutom MDT możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności, organizując Konferencje MII o charakterze międzynarodowym oraz cykliczne Kursy Przypominające,  Spotkania Terapeutów Certyfikowanych i Dyplomowanych MDT przygotowywane przez Filie Krajowe. Konferencja Międzynarodowego Instytutu McKenzie’go obejmuje szeroką ilość zagadnień dotyczących klinicznej skuteczności MDT oraz doniesienia naukowe, przedstawiane przez gremia naukowe z całego świata. Szczegóły dotyczące tych form edukacji dostępne są u administratorów poszczególnych Filii Krajowych.