Informacje o kursie podstawowym

part a

Part A - Kręgosłup lędźwiowy

Informacje o kursie

Czterodniowe, 28-godzinne szkolenie prezentujące koncepcję i aspekty teoretyczne Metody McKenziego (MDT), stosowane w badaniu i leczeniu pacjentów z dolegliwościami odcinka lędźwiowego/krzyża i związanego z nimi bólu promieniującego do kończyny dolnej.

W niektórych krajach pierwszy dzień kursu jest realizowany on-line, jako "kształcenie na odległość". W pozostałe trzy dni, szkolenie jest prowadzone z wykorzystaniem bezpośredniego kontaktu instruktora z kursantami. W większości krajów, całość czterodniowego szkolenia, odbywa się bezpośrednio w miejscu organizacji kursu.

Wykłady, zajęcia w grupach i obserwacja badania pacjentów służą szczegółowemu zapoznaniu się z zespołami: Derangement, Dysfunkcyjnym i Posturalnym. Uczą też optymalnego doboru programu terapii, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie procedur samoleczenia.

Pokazy badania kontrolnego pacjentów są okazją do zademonstrowania skueczności klinicznej i ograniczeń Metody McKenziego w przypadku terapii odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

Cele kursu

Aktywne uczestnictwo i ukończenie tego modułu, zapewnia kursantom zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie:

 1. Odpowiedniego stosowania Mechanicznego Diagnozowania i Terapii wg. Metody McKenzie'go w przypadku objawów odcinka lędźwiowego.
 2. Różnicowania klinicznych zespołów bólowych wg. McKenzie'go (Derangement, Dysfunkcyjny, Posturalny) i innych schorzeń kręgosłupa lędźwiowego oraz planowania odpowiedniej terapii dla każdego z nich.
 3. Identyfikacji wskazań i przeciwwskazań do aplikacji procedur terapeutycznych podczas leczenia odcinka lędźwiowego z uwzględnieniem zasady "progresji siły" wg. McKenzie'go.
 4. Asystowania pacjentowi w realizacji procesu leczenia w celu osiągnięcia założonych efektów, uwzględniając indywidualne i środowiskowe bariery w powrocie do zdrowia.

Harmonogram kursu

Całkowity czas szkolenia: 28 godzin zegarowych

Czwartek, Piątek 14:00 - 20:30
Sobota 9:00 - 18:00
Niedziela 8:30 - 14:30

Cena szkolenia

1990 PLN

Znajdź szkolenie

Część B - kręgosłup szyjny i piersiowy

Informacje o kursie

Czterodniowe, 28-godzinne szkolenie prezentujące koncepcję i aspekty teoretyczne Metody McKenziego (MDT) stosowane w badaniu i leczeniu pacjentów z dolegliwościami  szyi/karku, górnej części pleców i związanego z nimi bólu promieniującego do kończyny górnej.

W niektórych krajach pierwszy dzień kursu jest realizowany on-line, jako "kształcenie na odległość". W pozostałe trzy dni, szkolenie jest prowadzone z wykorzystaniem bezpośredniego kontaktu instruktora z kursantami. W większości krajów, całość czterodniowego programu szkolenia, odbywa się bezpośrednio w miejscu organizacji kursu.

Wykłady, zajęcia w grupach i obserwacja badania pacjentów służą szczegółowemu zapoznaniu się z zespołami: Derangement, Dysfunkcyjnym i Posturalnym. Uczą też optymalnego doboru programu terapii, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie procedur samoleczenia.

Pokazy badania kontrolnego pacjentów są okazją do zademonstrowania skutecznoci klinicznej i ograniczeń Metody McKenzie'go w przypadku terapii szyjnego i piersiowego odcinka kręgosłupa.

Cele Kursu

Aktywne uczestnictwo i ukończenie tego modułu, zapewnia kursantom zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie:

 1. Odpowiedniego stosowania Mechanicznego Diagnozowania i Terapii wg. Metody McKenzie'go w przypadku objawów odcinka szyjnego i piersiowego kręgosłupa. 
 2. Różnicowania klinicznych zespołów bólowych wg. McKenzie'go (Derangement, Dysfunkcyjny, Posturalny) i innych schorzeń kręgosłupa szyjnego i piersiowego oraz planowania odpowiedniej terapii dla każdego z nich.
 3. Identyfikacji wskazań i przeciwwskazań do aplikacji procedur terapeutycznych  podczas leczenia odcinka szyjnego/piersiowego z uwzględnieniem zasady "progresji siły mechanicznej" wg. McKenzie'go. 
 4. Asystowania pacjentowi w realizacji procesu leczenia w celu osiągnięcia założonych efektów, uwzględniając indywidualne i środowiskowe bariery w powrocie do zdrowia.

Harmonogram kursu:

Całkowity czas szkolenia: 28 godzin zegarowych
Czwartek, Piątek 14:00 - 20:30
Sobota 9:00 - 18:00
Niedziela 8.30 - 14.30

Cena szkolenia

1990 PLN

Znajdź szkolenie

part c

Część C – Zagadnienia zaawansowane - kręgosłup lędźwiowy oraz kończyny - kończyna dolna 

Informacje o kursie

Czterodniowe szkolenie w formie 28- godzinnych warsztatów stanowi przegląd i pogłębienie wiedzy z zakresu teorii oraz praktycznego zastosowania Mechanicznego Diagnozowania i Terapii w odniesieniu do odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

W celu doskonalenia umiejętności z zakresu badania, klasyfikacji, diagnostyki różnicowej i leczenia pacjentów z dolegliwościami odcinka lędźwiowego, wykorzystywane są formy szkolenia bazujące na rozwiązywaniu problemów, refleksyjnym uczeniu się  i wnioskowaniu klinicznym.

Sesje praktyczne służą do rozwijania umiejętności stosowania zarówno technik samoleczenia, jak i procedur terapeutycznych.

Prezentowana jest teoria i praktyczne zastosowanie MDT w schorzeniach układu mięśniowo-szkieletowego kończyn dolnych. Wykłady, badanie pacjentów i sesje praktyczne przybliżają cechy charakterystyczne metody oraz zasady postępowania w przypadku zespołów bólowych kończyny dolnej.

Cele Kursu

Aktywne uczestnictwo i ukończenie tego modułu pozwoli uczestnikom na zdobycie wiedzy i umiejętności obejmujących:

 1. Identyfikację typowych problemów napotykanych podczas stosowania Mechanicznego Diagnozowania i Terapii odcinka lędźwiowego kręgosłupa.
 2. Analizę i omówienie badania MDT oraz sposobu w jaki pomaga ono w klasyfikowaniu pacjentów.
 3. Omówienie zasad stosowania procedur terapeutycznych oraz tego jak wpisują się one w koncepcję "Progresji Siły".
 4. Wykonanie technik terapeutycznych kręgosłupa lędźwiowego na poziomie zaawansowanym oraz identyfikację ograniczeń związanych z ich zastosowaniem.
 5. Analizę studiów przypadków pacjentów z objawami odcinka lędźwiowego wraz z określeniem klasyfikacji.
 6. Omówienie aktualnej ewidencji naukowej dotyczącej stosowania MDT w schorzeniach mięśniowo-szkiletowych kończyny dolnej.
 7. Opisanie cech charakterystycznych zespołów: Derangement, Dysfunkcyjnego i Posturalnego, występujących  w schorzeniach ukladu mięśniowo-szkieletowego kończyny donej.
 8. Przeprowadzenie badania MDT dotyczącego problemów bólowych kończyny dolnej, prowadzącego do identyfikacji jednego z klinicznych zespołów bólowych wg. McKenzie'go.
 9. Planowanie odpowiedniego programu postępowania leczniczego dla pacjentów z zespołem Derangement, Dysfunkcyjnym i Posturalnym kończyny dolnej.
 10. Analizę studium przypadków i klasyfikację zespołów bólowych kończyny dolnej, przedstawionych pacjentów.

Harmonogram kursu

Całkowity czas szkolenia: 28 godzin zegarowych

Czwartek, Piątek 14.00 - 20.30
Sobota 9:00 - 18:00
Niedziela 8:30 - 14:30

Cena kursu

1990 PLN

Znajdź szkolenie

part d

Część D – Zagadnienia zaawansowane - Kręgosłup szyjny i piersiowy oraz kończyny - kończyna górna

Informacje o kursie

Czterodniowe szkolenie w formie 28-godzinnych warsztatów, stanowi przegląd i pogłębienie wiedzy z zakresu teorii oraz praktycznego zastosowania Mechanicznego Diagnozowania i Terapii w odniesieniu do odcinka szyjnego i piersiowego kręgosłupa. 

W celu doskonalenia umiejętności z zakresu badania, klasyfikacji, diagnostyki różnicowej i leczenia pacjentów z dolegliwościami odcinka szyjnego i piersiowego, wykorzystywane są formy kształcenia bazujące na rozwiązywaniu problemów, refleksyjnym uczeniu się i wnioskowaniu klinicznym.

Sesje praktyczne służą rozwijaniu umiejętności stosowania zarówno technik samoleczenia, jak i procedur terapeutycznych.

Prezentowana jest teoria i praktyczne zastosowanie MDT w schorzeniach mięśniowo-szkieletowych kończyn górnych. Wykłady, sesje badania pacjentów i sesje praktyczne przybliżają cechy charakterystyczne metody oraz zasady postępowania w przypadku zespołów bólowych kończyny górnej .

Cele kursu

Aktywne uczestnictwo i ukończenie tego modułu, pozwoli uczestnikom na zdobycie wiedzy i umiejętności obejmujących:

 1. Identyfikację typowych problemów napotykanych podczas stosowania Mechanicznego Diagnozowania i Terapii odcinka szyjnego i piersiowego kręgosłupa.
 2. Analizę i omówienie badania MDT oraz sposobu w jaki pomaga ono w klasyfikowaniu pacjentów.
 3. Omówienie zasad stosowania procedur terapeutycznych oraz tego jak wpisują się one w koncepcję "Progresji Siły".
 4. Wykonywanie technik terapetycznych kręgosłupa szyjnego i piersiowego na poziomie zaawansowanym oraz identyfikację ograniczeń związanych z ich stosowaniem.
 5. Analizę studiów przypadków pacjentów z objawami odcinka szyjnego i piersiowego wraz z określeniem klasyfikacji.
 6. Omówienie aktualnej ewidencji naukowej dotyczącej stosowania MDT w schorzeniach mięśniowo-szkieletowych kończyny górnej.
 7. Opisanie cech charakterystycznych Zespołów: Derangement, Dysfunkcyjnego i Posturalnego, występujących w schorzeniach układu mięśniowo-szkieletowego kończyny górnej.
 8. Przeprowadzenie badania MDT dotyczącego problemów bólowych kończyny górnej, prowadzącego do identyfikacji jednego z klinicznych zespołów bólowych wg. McKenzie'go. 
 9. Planowanie odpowiedniego programu postępowania leczniczego dla pacjentów z zespołem Derangement, Dysfunkcyjnym i Posturalnym kończyny górnej.
 10. Analizę studium przypadków i klasyfikację zespołow bólowych kończyny górnej, przedstawionych pacjentów.

Harmonogram kursu

Całkowity czas szkolenia: 28 godzin zegarowych

Czwartek, Piątek 14:00 - 20:30
Sobota 9:00 - 18:00
Sunday 8:30 - 14:30

Cena kursu

1990 PLN

Znajdź szkolenie

part e

MDT - Advanced Extremities

Course Overview

This intensive two day course (14 hours) will focus on more advanced principles and practical application through clinical reasoning, problem solving, analysis of case studies, assessment and treatment of patients, and technique work.

Course Goals

The goal of this course is to build on prior knowledge gained from the introduction of extremities in Parts C and D to:

 1. Appropriately apply the McKenzie Method of Mechanical Diagnosis and Therapy to patients with extremity problems;
 2. Distinguish between the McKenzie Syndromes (Postural, Dysfunction, and Derangement) as applied to the extremities;
 3. Practice appropriate treatment regimens for each of the syndromes and their sub-classifications;
 4. Identify when the application of external forces or external stabilisation is required for the resolution of symptoms using McKenzie's "progression of forces" concept;
 5. Assist patients to design and apply the therapeutic processes on their own to maintain treatment goals;
 6. Distinguish non-mechanical disorders and provide appropriate advice.

 Prerequisites

Completion of the following McKenzie Institute courses, presented by licensed McKenzie Institute Faculty:

 • Part D - Advanced Cervical and Thoracic Spine & Extremities – Upper Limb

Preparation for the Course

To best prepare for the Advanced Extremities course, those who completed the curriculum prior to the inclusion of extremities in Parts C and D are highly encouraged to audit Parts C and D courses or read the textbook, The Human Extremities - Mechanical Diagnosis and Therapy, before attending.