Korzyści wynikające z MDT

 

INSERT UPDATED BENEFITS GRAPHIC

1. Wiarygodne badanie

Skuteczny system terapeutyczny musi opierać się na rzetelnym badaniu i wiarygodnej diagnozie lub klasyfikacji.

Badania naukowe potwierdzają wiarygodność systemu opracowanego przez Robina McKenziego1-4 oraz mogą wspomóc podstawową edukację specjalistów5.

Liczne badania dostarczają danych odnośnie wskaźników rozpowszechnienia, wskazują na kompleksowość systemu6-8 oraz rzetelność procesu diagnostycznego9,10.

2. Wczesne określenie rokowania

Pacjenci powszechnie poszukują informacji na temat przybliżonego rokowania11-13.

Proces postępowania diagnostycznego wg. Metody McKenzie’go, zwykle pozwala określić rokowania na przestrzeni jednej do dwóch wizyt14-17.

3. Koncentracja na samodzielnym leczeniu

Nacisk położony na samodzielność w procesie terapeutycznym pomaga kreować silne poczucie niezależności pacjenta. Badania pokazują, że pacjenci odpowiednio wspierani i motywowani do uczestnictwa w procesie leczniczym, zdobywają umiejętności, wiedzę i pewność siebie, które skutkują korzystnym wynikiem końcowym w ich leczeniu18.

W kolejnych badaniach wykazano, że leczenie oparte na doborze specyficznego ruchu terapeutycznego, zidentyfikowanego na podstawie klasyfikacji, uwzględniającej odpowiedź objawowo-mechaniczną, daje lepsze wyniki niż terapia niespecyficzna19,20.

4. Lepsze wyniki postępowania leczniczego

Proces diagnostyczny wykorzystywany w Mechanicznym Diagnozowaniu i Terapii (MDT) pozwala szybko określić, który pacjent zareaguje korzystnie na leczenie wykorzystywane w systemie MDT21,22.

Wykorzystanie strategii MDT pozwala:

 • zmniejszyć odsetek operowanych pacjentów23
 • uniknąć interwencji chirurgicznej24,25
 • uzyskać lepsze wyniki terapeutyczne niż te, wynikające z interwencji opartych na manipulacji kręgosłupa26 lub ćwiczeniach ogólnych27
 • znacząco obniżyć koszty leczenia28,29

5. Zapobieganie nawrotom choroby

Pacjenci, którzy zostali wyedukowani w zakresie samodzielnego leczenia, są w stanie wdrożyć niezbędne środki terapeutyczne już przy pierwszych oznakach nawrotu choroby.

Objawy można zwykle złagodzić zanim staną się poważne30-32.

Referencje:

 1. Heidar Abady 2014
 2. Kilpikoski 2002
 3. May and Ross 2009
 4. Willis 2016
 5. Werneke 2014
 6. May and Aina 2012
 7. Hefford 2008
 8. May and Rosedale 2012
 9. Werneke 2010
 10. Apeldoorn 2016
 11. Hasenbring and Pincus 2015
 12. Schmidt 2012
 13. Ali and May 2015
 14. Edmond 2014
 15. Edmond 2010
 16. Werneke 2008
 17. Deutscher 2014
 18. Vahdat 2014
 19. Long 2004
 20. Rosedale 2014
 21. Rosedale 2014
 22. Long 2004
 23. Rasmussen 2005
 24. van Helvoirt 2014
 25. van Helvoirt 2016
 26. Petersen 2011
 27. Albert and Manniche 2012
 28. Deutscher 2014
 29. Manca 2007
 30. Larsen 2002
 31. Matsudaira 2015
 32. Udermann 2004

PEŁNA LISTA REFERENCJI