Dla Terapeutów

Metoda McKenzie’go® czyli Mechaniczne Diagnozowanie i Terapia ® (MDT) jest systemem wykorzystywanym w diagnozowaniu i leczeniu dolegliwości narządu ruchu. Metoda stanowi rzetelny, wiarygodny proces badania, diagnozowania i leczenia schorzeń narządu ruchu, w którym uwzględnia się czynny udział pacjenta. Metoda McKenzie’go należy do najbardziej rozpoznawalnych sposobów postępowania z pacjentami ze schorzeniami narządu ruchu w skali globu. Dokładna analiza czynników bio-psycho-społecznych zapewnia dodatkowo kompleksowy i skuteczny proces leczenia  .

Badanie MDT pozwala precyzyjnie określić diagnozę (bio)mechaniczną oraz dalszy plan terapeutyczny, który jest ściśle uzależniony od postawionego rozpoznania. Dokładna analiza zmienności zachowania objawów zgłaszanych przez pacjenta, pozwala specjaliście MDT nie tylko właściwie zaplanować logiczną i prostą do wdrożenia strategię leczenia, ale również prognozować jej końcowy rezultat. Tym sposobem możliwa jest szybka identyfikacja pacjenta, który może odnieść korzyść w wyniku zastosowania tej strategii leczenia, bez konieczności uzupełniania jej badaniami obrazowymi. W trakcie procesu diagnostycznego, można również szybko wykryć niemechaniczne tło objawów lub wykluczyć narząd ruchu jako źródło ich pochodzenia. W tym aspekcie MDT pozwala wychwycić pacjenta, który może wymagać pogłębienia diagnostyki lub wdrożenia innych strategii leczenia.

Metoda McKenziego® dostarcza specjaliście możliwość:

  • przeprowadzenia wiarygodnego, rzetelnego i logicznego procesu diagnostycznego
  • zrozumienia przyczyny pochodzenia dolegliwości
  • wdrożenia bezpiecznego, łatwego i skutecznego leczenia, w którym to pacjent przejmuje kontrolę nad swoim schorzeniem
  • zwiększenia zaangażowania pacjenta w proces terapii, poprzez motywację wynikającą z uzyskiwanych efektów

Referencyjne nagrania kliniczne

Wejdź tutaj, aby obejrzeć jak specjaliści opowiadają o Systemie MDT i wykorzystują go w codziennej pracy.

Yoav Suprun

Certified McKenzie Clinician

PT, Dip. MDT